کنسرت

جمعه ۳۰ اکتبر

ساعت ۲۱

duration: مدت یک ساعت

پاله دولا پورت دوره - موزه ملی تاریخ مهاجرت
اودیتوریوم

تاکسی کباب

Romain Henry & Lea Jiqqir

© Taxi Kebab

تاکسی کباب ملاقات بین سینتی سایزر ها و ساز های ضربی، گیتارهای الکترونیک،  بوزوک امپلیفای شده و نوا خوانی است. با الهام گیری از میراث موسیقایی خانوادگی و فرهنگی (چابی، ناوا ترانس، موسیقی خاور میانه) موسیقی این دو هنرمند با اصواتی گیج کننده و سایکودلیک شبانه درچشم انداز خیابان های مراکش سفر می کند.