پرفورمانس

سه شنبه ۱۷ نوامبر

ساعت هجده و سی

ورود رایگان با رزرو بلیط
 : bibliotheque.forney@paris.fr

کتابخانه فورنه

هنرمندان برگزیده کارگاه هنرمندان در تبعید

© Lucie Belarbi

اعضای کارگاه هنرمندان در تبعید طی یک دوره آموزشی نقد و تحلیل آثار هنری، که به منظور آماده سازی آنان برای اجرای برنامه های توسعه فرهگی ترتیب داده شده، با رجوع به متون موجود در کتابخانه و آثار به نمایش در آمده در نمایشگاه ها دایره فرهنگ لغات خود در زمینه هنر را گسترش می دهند. آنان در این برنامه کار نقد هنری خود را که متمرکز بر آخرین نمایشگاه ژودوپوم  با نام سوپر مارشه دزیماژ است را با همراهی اجرای رقص،دکلمه شعر و موسیقی به نمایش می گزارند.