نقاشی

ششم نوامبر الی نوزدهم دسامبر

از سه شنبه تا شنبه از ساعت چهارده الی هجده، پنجشنبه ها از ساعت چهارده الی نوزده

پاویون کاره بودوان

هیولاها

عمر ابراهیم

© Omar Ibrahim

عمر ابراهیم نقاشیهای خود را همچون شعری آماده خوانش می داند. در این اثر دیواری بزرگ، وی به کنکاش روی هیولای درون می پردازد، موجودی که در وجود انسان خفته و نهفته می ماند، و ناگاه با شروع شرایط دشوار همچون قرنطینه از خواب بر می خیزد.

Biographies