عکاسی

ششم نوامبر الی نوزدهم دسامبر

از سه شنبه تا شنبه از ساعت چهارده الی هجده، پنجشنبه ها از ساعت چهارده الی نوزده

پاویون کاره بودوان

به دام افتاده/جدا شده/ محدود شده

کاری از سارا فرید و آلا سندیان

در سال ۲۰۱۹ در فرانسه ۱۴۰ زن توسط همسران خود به قتل رسیدند. از هفته دوم مارچ (قبل از قرنطینه) تا هفته سوم آوریل (در طول قرنطینه)، تعداد تماس های تلفنی با مراکز کمک رسانی مختص خشونت خانگی ۴۰ ٪ افزایش داشت.

سارا فرید فمینیستی است که قبل از تبعید می اندیشید که در جوامعی با فرهنگ نه چندان ماچو و به اصطلاح متمدن، زندگی برای زنان آسان تر است.در پاکستان هنگامی که زنان  مورد ضرب و شتم قرار می گیرند و یا به دست شوهرانشان سلاخی شده و به قتل می رسند، امری عادی به حساب می آید. سارا هنگام ورودش به پاریس از آمار قتل زنان (فمینیسید) در فرانسه با خبر شد.در این پروژه او پای سخن خانواده های مقتولین می نشیند، اعتراضات ضد خشونت خانگی را مستند می کند و به بازسازی صحنه های حقیقی خشونت خانگی می پردازد. با همکاری آلا سندیان، او عکس هایش را در فضایی که به نظر آشنا و قابل اعتماد می آید، به نمایش می گذارد.

Biographies