چیدمان هنری

ششم نوامبر الی نوزدهم دسامبر

از سه شنبه تا شنبه از ساعت چهارده الی هجده، پنجشنبه ها از ساعت چهارده الی نوزده

پاویون کاره بودوان

ری-پست مدرنیزم

کریستبال اچوا

کریستبال در طول مدت قرنطینه جذب پست های کاربران فرانسوی روی شبکه های اجتماعی شد. او شروع به استفاده از پست های فیس بوک در کارش کرد و آنها را مخصوصا به همان نحوی که انتشار یافته بودند، با غلط املایی و اشتباهات دستور زبان ثبت نمود. او با بازتولید این تصاویر روی پرده های پارچه ای، شکل جدیدی از برقراری ارتباط را به نمایش می گذارد.این متون که از بستر اصلی خود جدا شده اند بازتاب معنایی دیگری در اماکن عمومی می یابند. به عنوان بخشی از کار هنری، جهت تسهیل برقراری تماس با هنرمند و یا خرید این آثار،اطلاعات تماس هنرمند در پشت هر اثر درج شده  است.   

Biographies