نقاشی

ششم نوامبر الی نوزدهم دسامبر

از سه شنبه تا شنبه از ساعت چهارده الی هجده، پنجشنبه ها از ساعت چهارده الی نوزده

پاویون کاره بودوان

هیولاها

عمر ابراهیم

عمر ابراهیم نقاشیهای خود را همچون شعری آماده خوانش می داند. در این اثر دیواری بزرگ، وی به کنکاش روی هیولای درون می پردازد، موجودی که در وجود انسان خفته و نهفته می ماند، و ناگاه با شروع شرایط دشوار همچون قرنطینه از خواب بر می خیزد.

Biographies