کنسرت

شنبه ۱۹ دسامبر

ساعت ۱۸

کاره دوتامپل- سالن نمایش

کو شین مون

اکسل مون و نیکو شین

© Julia Grandperret

محور اصلی پروژه کو شین مون، کنکاش و جستجو است در معنای اصلی و اساسی این کلمات. آکسل مون و نیکو شین با جمع آوری ماشین ها و ادوات موسیقایی سنتی در استودیوی خود به ساخت نوعی موسیقی می پردازند که لحظات پر تب و تاب را با تجدید خاطره موسیقی اینسترومنتال پیوند می دهد. گرایشات موسیقایی آنان شامل گلچین کردن از میان گونه های مختلف موسیقی، جهانشهر گرایی و موسیقی چند ملیتی است. 

در سال ۲۰۲۰ کو شین مون به خلق یک سری آلبوم با نام مینیاتور روی آورد. این آثار که در ستایش فرهنگ فولک و پاپ مغرب وهندوستان ساخته شده، شنونده را از محدودیت های زمان و مکان فرا تر می برد. اوپوس نخستین این کار از ۱۰ دسامبر به جستجو حول سنن موسیقیایی مصر و لوان می پردازد. 

با همراهی اکسل مون و نیکو شین