قرنطینه در خانه

اروبا دیب
اروبا هنرمندی تجسمی، زاده ۱۹۶۸ در دمشق سوریه است. او که دانش آموخته انستیتوی هنرهای کاربردی در سال ۱۹۹۱ است، اثرهنری مهمی را خلق کرد که درعرصه بین المللی به نمایش در آمد. او از سال ۲۰۱۶ ساکن فرانسه است و اکنون نقاشی را به مجسمه سازی ترجیح می دهد. مفاهیم محوری کارهای اوشامل تبعید، کمپ های پناه جویی، زنان و کودکان است. او در کمپ های پناه جویی به کودکان آموزش داده، وآثارش را در جشنواره بین المللی فیلم زنان در کرتی، سن بریاک، و سیته انترناسیونال دزار- سایت مونمارتر (در جشنواره نگاهی به تبعید ۲۰۱۸) به نمایش در آورده است. او از سال ۲۰۱۷ عضو کارگاه هنرمندان در تبعید است.
Retour