واقعیت بصری

می مراد

می متولد ۱۹۸۴ در غزه فلسطین و هنرمندی نقاش است. وی دانش آموخته دانشگاه هنرمهای زیبای اقصی در غزه در سال ۲۰۰۶ است و به تدریس هنر به کودکان خصوصا در زمینه هنر درمانی نیز می پردازد. او با شرکت در اقامت های هنری متعددی از جمله، ژالاد کاثرال فاندیشن در عمان، و اردن، سیته انترناسیونال پاریس، فونداسیون دوفرن و بوزاردر شار، کارهنری خود را گسترش داده است. او در نمایشگاه های متعددی در فلسطین، اردن، عمارات متحده عربی و ایالات متحده شرکت کرده است. او از سال ۲۰۱۹ ساکن فرانسه است و آثارش الهام گرفته از تجربه زندگی در غزه و دشواریهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که با آن روبه رو بوده است.

Retour