پشت در

لودمیلا واتریچ

لودمیلا زاده ۱۹۸۸ در کیتزمان اوکراین است. لودمیلا هنرمندی نقاش است. اودانش آموخته مدرسه هنر کیتزمان در سال ۲۰۰۳ می باشد. وی سپس به تحصیل در انستیتوی هنرهای کاربردی و دکوراتیو آکادمی ملی لیویو در سال ۲۰۱۱ پرداخت. او کار هنری خود را با نمایش آثارش در شهرهای ترنوپیل و چرنیوتسی آغاز کرد. در سال ۲۰۱۶ با شروع تنش میان شورشیان طرفدار روسیه و دولت اوکراین به فرانسه پناهنده شد. او از سال ۲۰۱۸ به کارگاه هنرمندان در تبعید پیوست وبه نمایش آثار ش با کارگاه هنرمندان در تبعید ادامه می دهد. 

آندری واتریچ

آندری متولد ۱۹۸۳ در کامیانکای اوکراین وعکاس است. او در کنار تحصیل در رشته مهندسی انفورماتیک در دانشگاه چرنیوتسی (اوکراین)، به آموختن عکاسی پرداخت. 

Retour