mar. 17 novembre

پرفورمانس

سه شنبه ۱۷ نوامبر

ساعت هجده و سی

ورود رایگان با رزرو بلیط
 : bibliotheque.forney@paris.fr

کتابخانه فورنه

هنرمندان برگزیده کارگاه هنرمندان در تبعید

© Lucie Belarbi

اعضای کارگاه هنرمندان در تبعید طی یک دوره آموزشی نقد و تحلیل آثار هنری، که به منظور آماده سازی آنان برای اجرای برنامه های توسعه فرهگی ترتیب داده شده، با رجوع به متون موجود در کتابخانه و آثار به نمایش در آمده در نمایشگاه ها دایره فرهنگ لغات خود در زمینه هنر را گسترش می دهند. آنان در این برنامه کار نقد هنری خود را که متمرکز بر آخرین نمایشگاه ژودوپوم  با نام سوپر مارشه دزیماژ است را با همراهی اجرای رقص،دکلمه شعر و موسیقی به نمایش می گزارند.

sam. 31 octobre

پرفورمانس

جمعه ۳۰ اکتبر

ساعت ۲۰

duration: مدت ۳۰ دقیقه

پاله دولا پورت دوره -موزه ملی تاریخ مهاجرت -
سالن اجتماعات

گذار از وادی رسوایی

کبری خادمی

© Romain Guédé

برای نخستین پرفورمانس گروهی اش کبری خادمی به پرسشگری حول مفاهیمی همچون قحطی، بیماری، بلایای طبیعی و   جنگ می پردازد، با تاکید بر این نکته که انتظار می رود ما در برابر این دشواری ها آرامش خود را حفظ کنیم و صبور و   مثبت اندیش باشیم. اما واقعا چه اتفاقی افتاد؟ چگونه باید عمل می کردیم؟ رسالت هنر در چنین شرایطی چیست؟ مرهم نهادن بر درد های جامعه؟ ویا انعکاس آنچه حقیقت جامعه است؟