۶ نوامبر الی ۶ فوریه

از سه شنبه الی شنبه

ساعت ۱۴ الی ۱۸

پنجشنبه ها

ساعت ۱۴ ۱لی ۱۹

تعطیل

از ۲۴ دسامبرالی ۴ ژانویه

نمایشگاه پاویون کره دوبودوان

پاویون کاره بودوان

به علت قرنطینه پیش رو و در انتظار بازگشایی دوباره نمایشگاه برای بازدید عموم، از شما دعوت می کنیم از این نمایشگاه به‌ صورت مجازی بازدید نمایید.

پس از نخستین قرنطینه، چهارمین دوره جشنواره نگاهی به تبعید با نام “از قرنطینه ای به قرنطینه دیگر” که برای نوامبر امسال برنامه رویزی شده بود، ناگهان با قرنطینه ای دیگر مواجه شد. نام این دوره از جشنواره، بیش از پیش نمایانگر وضعیت کنونی جامعه ماست. در این شرایط هنرمندان به اجبار به روش های نوین خلق با هرآنچه در دست دارند روی می آوردند. آنان در کارهای خود به تمرکز روی تاثیرات محدودیت های ناشی از وضعیت اضطراری، برای کنترل بیماری کوید می پردازند و نگرانی خود را از شرایط موجود ابراز می کنند.

ژودیت دوپل و اریل سیپل

 

پاویون کاره دو بودوان با افتخار پذیرای جشنواره “نگاهی به تبعید” خواهد بود. به عنوان محلی فرهنگی واقع در منطقه ۲۰ پاریس و در راستای گرامیداشت ارزشهای انسانی, به نمایش آثارهنری بر دیوارهای خود ادامه می دهد.

در چهارمین سال برگزاری خود، این جشنواره به موضوع قرنطینه می پردازد, قرنطینه ای که کماکان تمدید شده است. هنرمندان در تبعید، هر یک با دیدگاهی متفاوت و با آثار مختلف هنری از جمله نقاشی، عکاسی، رقص، طراحی، آثار صوتی، کمیک استریپ و میکس مدیا، ما را به تعمق بر این موضوع فرا می خوانند.  با خوانشی کنشگر، شخصی و درونی و گاه تمثالی از قرنطینه، تجربه مشترکی که قلمروی احساسی آن آشنا می نماید را، با ما در میان می گذارند.

هنر می بایست به ما همبستگی بیاموزد، به ما امکان بالیدن و رویش دهد و همچنین ما را در مقابل جهان پیش رو به چالش بکشد.  این نمایشگاه که توسط کارگاه هنرمندان در تبعید برگزار می شود، نماد تمامی این جنبه های هنر است.