عکاسی

ششم نوامبر الی نوزدهم دسامبر

از سه شنبه تا شنبه از ساعت چهارده الی هجده، پنجشنبه ها از ساعت چهارده الی نوزده

پاویون کاره بودوان

پشت در

آندره و لودمیلا واتریچ

آندره و لودمیلا واتریچ به همراه سه کودک خود از سال ۲۰۱۶ در مرکز اسکان پناهجویان مستقر هستند.ایندو لحظاتی از زندگی روزمره و آنچه معمولا از چشم ما نهان است را از زندگی در این پناهگاه ها به تصویر کشیده و ثبت می کنند. این تصاویر همچون روایتی است از زندگی که در قرنطینه ادامه می یابد.

Biographies