اجازه نامه خروج از منزل

رضوان زاهدی

رضوان متولد سال ۱۹۸۷ در بوشهر ایران است. وی عکاس است و پس ازبه پایان رساندن تحصیلات متوسطه به عکاسی خبری روی آورد و شروع به عکاسی گرافیتی نمود. به دلیل گرایش های  های سیاسی آثارش در سال ۲۰۱۳ نمایشگاهی را به شکل مخفیانه به برگزار کرد. وی در سال ۲۰۱۵ با شرکت در نمایشگاه “هیپ-هاپ از برانکس تا خیابان های عرب” که توسط انتیتو موند عرب برگزار شده بود به فرانسه آمد.در این نمایشگاه آثار عکاسی اش نمایانگر گرافیتی و آزادی بیان هنری، در کشوری تحت سلطه اسلامی را به نمایش گذاشت. پس از آن به عنوان عکاس با موزه ها و ژاردان سسیل سابوردی در “ویک سور بروی” همکاری کرد. اوهمچنین به نمایش آثارش در نمایاشگاه ها (ویلا رز در پاریس) ادامه داهد و به تدریس در کارگاه های هنری نیز می پردازد. 

Retour