به دام افتاده/جدا شده/ محدود شده

سارا فرید

سارا متولد ۱۹۷۹ در رالوال پیندی پاکستان وهنرمندی عکاس و روزنامه نگار است. او با مطبوعات ملی و بین المللی همچون لو موند، نیویورک تایمز، ا.اف. پ، روتور و گاردین همکاری می کند، و آثارش را در پاکستان و دیگر نقاط جهان به نمایش گذاشته است. کارهای وی به زنان، جوامع به حاشیه رانده شده وآوارگان می پردازد. به همین دلیل در سال ۲۰۱۸ به اجبار کشورش را ترک گفت و به فرانسه پناهنده شد و به عضویت کارگاه هنرمندان در تبعید و خانه روزنامه ناگاران پاریس در آمد. وی آثارش را در جشنواره نگاهی به تبعید سال ۲۰۱۸ در سیته انتر ناسیونال دزار در سایت مونمارترو در ویلا رز (وایز ویمن) به نمایش در آورده وهمچنین برای فونداسیون کامارگو وآلت اومانیتر گزارشی تهیه کرده است. سارا درتئاترشاتله به عنوان میهمان درمورد سانسور سخن رانی کرده است.  

Retour