خاکستر

آلا سندیان

متولد ۱۹۸۹ در دمشق سوریه آلا معمار و هنرمند تجسمی است. او دانش آموخته رشته معماری در دانشگاه بین المللی عرب در دمشق است و در دفاتر معماری مشغول به کاربوده و پروژه های طراحی داخلی اجرا می کند. کار او که روی مفهوم شهر متمرکز هستند، برگرفته از اینستالیشن، طراحی با جوهر و تصاویر دیجیتال است. او در کارهایش با به کار گیری آنچه در خاطره افراد در تبعید به جا مانده، به کنکاش روی خاطره شهرهایی که  توسط جنگ در سوریه تخریب شده اند می پردازد. او از سال ۲۰۱۵ ساکن فرانسه است و در دانشگاه هنرهای کاربردی اشتوتگارت در رشته “سمارت سیتیز سولوشنز” مشغول تحصیل است. آلا با همکاری محمود حلبی طراحی صحنه جشنواره نگاهی به تبعید ۲۰۱۹رادر سایت مونمارتر سیته دزاربر عهده داشته است. 

Retour