دوچرخه

دعا قیشطه

دعا با ملیت فلسطینی در ۱۹۹۱ در مدینه عربستان سعودی متولد شد. اوهنرمندی تجسمی است. او به شکل خودآموز از سال ۲۰۱۵ به نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی وچیدمان هنری روی آورد. وی در کارهایش وضعیت زندگی در غزه را به تصویر می کشد. او برای شرکت در اقامت هنری سیته دزار در ژانویه ۲۰۲۰ به فرانسه آمد. وی عضو کارگاه هنرمندان در تبعید است.   

Retour