هیولاها

عمر ابراهیم

عمر زاده ۱۹۷۸ در سویدای سوریه و دانش آموخته رشته مجسمه سازی از دانشگاه هنرهای زیبای دمشق است. وی به تحصیل در زمینه نقاشی، طراحی گرافیک و طراحی داخلی نیز پرداخته است. وی مشاورهنری آژانس پیله است وبه تدریس خوش نویسی نیز می پردازد. اوپس ازدبی به بیروت رفته و به عنوان مسول در سازمانی غیر انتفاعی به نام پرومیه اورژانس انترناسیونال فعالیت کرد. پس از تحت فشار قرار گرفتن توسط دولت لبنان، در سال ۲۰۱۵ به فرانسه آمد. اوآثارش را در سوریه، لبنان، ایالات متحده، ژاپن، انگلیس، و فرانسه (ویترین وزارت فرهنگ در پاله رویال ودر پاله دولا پورت دوره در جشنواره نگاهی به تبعید سال  ۲۰۱۸) به نمایش درآورده است. او دردانشگاه ساینس پو در پاریس و رمی خوش نویسی تدریس می کند و هم اکنون به عنوان مدرس در اکل سوپریور پیی باسک مشغول به کار است. این حرفه با حمایت برنامه پاز از طرف کولژ دو فرانس هماهنگ شده است. عمرعضو کارگاه هنرمندان در تبعید است.  

Retour