گذار از وادی رسوایی

کبری خادمی

کبری خادمی متولد سال ۱۹۸۹ در کابل أفغانستان و دانش آموخته دانشگاه هنرهای زیبای کابل و دانشگاه بیکن هاوس لاهور است. او با نجام پرفورمانسی در خیابان های کابل با به تن کردن سپری آهنین، جامعه ای که زنان را مورد ستم و آزار قرار می دهد را تقبیه کرد. پس از این پرفورمانس کبری مجبور به ترک کشورش شد و به فرانسه آمد. او از دولت فرانسه نشان شوالیه ادبیات و هنر دریافت کرده است.او آثارش را در ویترین وزارت فرهنگ در پاله رویال، و پاله دولا پورت دوره (جشنواره نگاهی به تبعید) به نمایش گذاشته است. کبری از طرف تئاتر، موزه ها و جشنواره های بسیاری برای نمایش آثارش دعوت شده و لاتیتود کونتامپورن او را در تولید و انتشار آثارش نمایندگی می کند. 

Retour