sam. 7 novembre

نقاشی

ششم نوامبر الی نوزدهم دسامبر

از سه شنبه تا شنبه از ساعت چهارده الی هجده، پنجشنبه ها از ساعت چهارده الی نوزده

پاویون کاره بودوان

واقعیت بصری

می موراد

می موراد شیفته ارتباط میان واقعیت و واقعیت مجازی است، امری که در دوران قرنطینه فاصله گرفتن از آن بسیار دشوار بود. او خود را در فضای صفحه نمایش رایانه تصویر می کند. جایی که گشایش پنجره ها به منظور دسترسی به فضاهای دیگر، پیام های غیر شخصی به صورت اوتوماتیک تولید می کنند. می این پیام های خودکار را با استعاراتی با معانی عمیق تر جایگزین می کند. این مجموعه کارهای او همچنین بازتابی بر پروژه دیگری است به نام دیجیتال رزیدنسی که با همکاری هنرمند اسکاتلندی ریچل اشتن به انجام رسانده است.

Biographies

dim. 8 novembre

نقاشی

ششم نوامبر الی نوزدهم دسامبر

از سه شنبه تا شنبه از ساعت چهارده الی هجده، پنجشنبه ها از ساعت چهارده الی نوزده

پاویون کاره بودوان

هیولاها

عمر ابراهیم

عمر ابراهیم نقاشیهای خود را همچون شعری آماده خوانش می داند. در این اثر دیواری بزرگ، وی به کنکاش روی هیولای درون می پردازد، موجودی که در وجود انسان خفته و نهفته می ماند، و ناگاه با شروع شرایط دشوار همچون قرنطینه از خواب بر می خیزد.

Biographies

lun. 9 novembre

چیدمان هنری

ششم نوامبر الی نوزدهم دسامبر

از سه شنبه تا شنبه از ساعت چهارده الی هجده، پنجشنبه ها از ساعت چهارده الی نوزده

پاویون کاره بودوان

دوچرخه

دعا قشطه

دعا قشطه اهل نوار غزه در فلسطین است، جایی که برای زنان به خصوص در امر پوشش قوانین عرفی محکمی وضع شده است. دعا با الهام گرفتن از نقاشیهای تودور ژریکو که نشانگر صحنه های جنگ با تصویر سوارکارانی قدرتمند است، رویای آزادی اش را در سر می پروراند. او با به تصویر کشیدن چهره خویش همچون شوالیه ای سوار بر دوچرخه اش (زنان در غزه اجازه دوچرخه سواری ندارند.) به جنگ تفکرات سنتی جامعه اش می رود. او در پاریس برای اولین با یک دوچرخه برای خود خرید، که در تمام مدت قرنطینه مجبور شد آنرا زنجیر کرده و در گوشهی نگاه دارد.

Biographies