mer. 11 novembre

چیدمان صوتی

ششم نوامبر الی نوزدهم دسامبر

از سه شنبه تا شنبه از ساعت چهارده الی هجده، پنجشنبه ها از ساعت چهارده الی نوزده

پاویون کاره بودوان

بیش از حد

دانیل بلانکو و عثمان دومبویا

قرنطینه و بی ثباتی ناشی از بیماری همه گیر کودید ۱۹باعث ایجاد سیل عظیمی از اخبار و اطلاعات بود. این موج از اخبار شامل انتشار آمار قربانیان بیماری، تعداد افراد بستری در بیمارستان ها ، قوانین و تمهیدات جدید بهداشتی، نظرات تخصصی وهمچنین اطلاعات ضد و نقیض بود. این دو هنرمند با استفاده از آرشیو صوتی دوران قرنطینه محدودیت در زمینه ارتباطات را در زمان بحران به ما می نمایانند.

Biographies